Page 1 - ISISO - Chiller Soğutma Sistemleri, Su Soğutma Kulesi, Klima Santrali
P. 1
6 RÖPORTAJ RÖPORTAJ 37

Osman Zeki SIRCAN Hizmet ağınızda ağırlıklı Azerbaycan, Srilanka, Nahçivan, Mısır, Şirket politikamız başta tüm imalat
olarak hangi işler var? İhracat Libya, Irak ve Afrika’nın bir bölümüne portföyünde üretilen ürünlerde
ISISO yapıyor musunuz, hangi gerçekleşmektedir. maksimum performans maksimum
Genel Müdür ülkelerle çalışıyorsunuz? kalite, enerji tasarrufu, kullanım kolaylığı
Isıtma soğutma sistemleri ve uygun ekonomik fiyat ile azami müşteri
Türkiye’de 1979 yılına kadar çalışmalarda montaj sektörünün Türkiye’deki memnuniyeti sağlanması yönündedir.
ve kurulum ağırlıklı oldu. Ancak imalata gelişimini nasıl 2014 yılında makine parkında genişleme
İlk Soğutma Kompresörünü başlamak bir hayli zor oldu. Hazırlıklar değerlendiriyorsunuz? Sizin ve ilaveler ile yeni ürünler ve ürün
Biz Ürettik ve Ar-Ge çalışmaları uzun zaman sektöre katkınız nedir? geliştirme konularında yatırımlar yapıldı
aldı.1982 yılında Türkiye de ilk soğutma ve üretim portföyünde %25 civarında artış
ISISO Genel Müdürü Osman Zeki Sırcan kompresörünü üretmeye başladık. Sektörün Türkiye de gelişimi çok zayıf. beklemekteyiz.
ile yaptığımız söyleşi de imalat sanayi ve Üretilen kompresörde %100 yerli malı Sebebi ise Devletimizin bu sektöre
Ankara’da üretim yapmanın ülkemizdeki kullanıldı. Soğutma sektöründe Türkiye üvey evlat muamelesi yapmasından Ankara’nın sanayi ve ticaret
gelişimini konuştuk. 1979 yılına kadar de ilk soğutma kompresörünü, ilk basınçlı kaynaklanıyor. Bizim başarı ile yaptığımız hayatı hakkında neler
çalışmalarımız montaj ve kurulum ağırlıklı kaplar ile shell&tube kondenser ve ve güvendiğimiz imalatları devlet söylemek istersiniz?
oldu diyen Sırcan “Ancak imalata başlamak evaporatör üreten firma olarak yüzlerce kurumları tercih etmiyor. Yerli üretim
için bir hayli zorlandık. Hazırlıklar ve Ar-Ge projeye imzamızı attık. yerine iki kat bedel ödeyerek yurt dışından Başkentimiz Ankara Sanayi akımından
çalışmaları uzun zaman aldı. 1982 yılında almayı tercih etmeleri arzu ettiğimiz fevkalade gelişmeye açık ve hızla gelişen
Türkiye de ilk soğutma kompresörünü Şuan firmamız; Su Soğutma Chiller seviyeye gelmemize mani olmaktadır. Biz bilhassa savunma sanayi firmalarının
üretmeye başladık. Üretilen kompresörde Grupları, Kapalı - Açık Devre, Su özel sektör ve savunma sanayine üretim Ankara da olması sebebiyle yan sanayi
%100 yerli malı kullanıldı. Soğutma Soğutma Kuleleri, Roof top, Kanal Tipi yaptığımız halde hala kendimizi resmi ve tedarikçi bakımından her türlü konuya
sektöründe Türkiye de ilk soğutma Klima Santralleri, Endüstriyel Soğuk kurumlara kabul ettirmekte zorlanıyoruz. cevap vermektedir. Yerleşim bölgeleri
kompresörünü, ilk basınçlı kaplar ile Depolar, Yaprak ve Kalıp Buz Makinaları, itibariyle sanayi bölgelerine ulaşımın kolay
shell&tube kondenser ve evaporatör üreten rutin imalatları yapmaktadır. Bunların Şirketinizin hedefleri, kalite ve uygun fiyat ile yapılabilmesi fevkalade
firma olarak yüzlerce projeye imza atıldı. Bu yanı sıra savunma sanayi ihtiyaçları politikası nelerdir? Yeni tercih sebebi olmaktadır. İstanbul’a göre
projeleri Devletimizin de görmesini istiyoruz” doğrultusunda butik tasarımlar yatırımlar planlıyor musunuz; işçilik daha da düşük ekonomik yaşam
dedi. yapmakta ve ülke ekonomisine yatırım planlarınız hakkında daha rahattır.
çok büyük katkıda bulunmaktadır. bilgi verir misiniz?
Şirketinizin tarihçesi hakkında bilgi verir İhracatımız ise Türkmenistan, Kırgızistan,
misiniz? (Kaç yılında, nerede kuruldu,
%100 Yerli Malı Kullanarak kurucusu kim, kuruluş yıllarında hangi
Türkiye’de ilk soğutma hizmetler veriliyordu vs.)
kompresörünü 1982
yılında biz ürettik. Soğutma 1975 yılında kurdum şirketimi. O yılarda Ülkemiz endüstriyel
sektöründe Türkiye de ilk soğutma sistemleri, büyük soğuk depolar ve buz fabrikaları
soğutma kompresörünü, ilk yapımında yurt dışı firmalarına bağımlılıktan dolayı tamamen
basınçlı kaplar ile shell&tube bakir durumdaydı. Tabii ki İmalat yapılamadığından, endüstriyel
kondenser ve evaporatör konularda yurtdışı firmalarına bağımlılık kaçınılmaz durumdaydı.
üreten firma olarak yüzlerce Firmamız bu bağımlılığı en aza indirmek için kurulmalıydı. Ve
projeye imza attık. Bu endüstriyel sistemler imalatı boşluğunu doldurmak üzere
projeleri Devletimizin ’de sektöre giriş yaptı. Şimdi daha iyi anlıyorum ne kadar doğru bir
görmesini istiyoruz. iş yaptığımı.

ANKİSAD TRADE /Kasım 2014 Kasım 2014/ ANKİSAD TRADE
   1   2